Публикации

 
 

Да се осигури безплатна ясла и детска градина за всички български деца

Петиция за Безплатна детска градина и ясла за всички български деца от "Рома - Лом " (член на мрежата)

Към публикацията

НПО, което си крие отчетите, сигурно има и други неща за криене

Интервю на Деян Кюранов, Център за либерални стратегии за вестник "Национална бизнес поща" - Стара Загора

Към публикацията

Интервю на Румяна Грозева, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (член на мрежата) за вестник „Национална бизнес поща” – Стара Загора

06 февруари 2016

Към публикацията

Второ българско Възраждане – живеем го

Един от признаците на новото българско Възраждане е самопожертвувателната, много човешка и много ефективна работа на десетки не софийски не правителствени организации. Деян Кюранов, "Второ българско Възраждане - живеем го!"

Към публикацията

Доклад от Фондация „Джендър алтернативи“ пред ООН (22-ра сесия) по въпросите за половата равнопоставеност, сексуалното насилие и сексуалното образование

This submission has been prepared by Gender Alternatives Foundation and the Sexual Rights Initiative. It draws attention to the lack of a legislative framework in Bulgaria on gender equality and domestic violence, including rape.

Към публикацията

Психология на оценката

За двойките с любов....или психология на оценката Инж. Калина Христова – Изпълнителен директор на ИКО - Габрово /Институт по качество в образованието, към Фондация "Европейски център за иновации,образование, наука и култура"

Към публикацията

Образование

Рискове в образоветелна среда. Техники са справяне с липсата на мотивация у учениците. Мястото на Управлението на риска в училищната стратегия

Към публикацията