Публикации

 
 

Лекции върху езика на омразата, ксенофобията и популизма като рискови фактори

Лекции на Ирина Недева и Юлиана Методиева по проблемите на ксенофобията, популизма и езика на омразата в България, представени на срещата на НПО мрежата в Пловдив.

Към публикацията

Информационен материал за първата национална среща на НПО мрежата, 14-16 март, 2016 г., Пловдив

Езикът на омразата, ксенофобията и популизмът като рискови фактори в България

Към публикацията

How and why has the female body been constituted as a ‘repository for ideas’?

With the appearance of the feminist movement, women’s issues came to be articulated by women themselves, shedding into pieces “universal” believes and cultural norms that kept women silent centuries in a row. Feminists managed to reveal through the discourse on the female body a whole new universe, which has been historically operating hidden by patriarchal power and consumer habits as a source of submission and gaining control over women.

Към публикацията

Работата на неправителствените организации в страната - стереотипи срещу страстта да помогнеш

В Пловдив се състоя първата среща на неправителствени организации, които работят устойчиво извън столицата в рискови области като бедност, насилие, малцинства, бежанци. Ден по-късно част от участниците споделиха своите мнения и коментари в предаването на БНР „Хоризонт до обед“.

Към публикацията

Представяне на Фондация „Джендър алтернативи“, преглед на рисковете и предизвикателствата, които стоят пред организацията и нейните целеви групи

Независимо, че екипът на Фондация "ДА" ежедневно се изправя пред редица предизвикателства, свързани с борбата срещу насилието, основано на пола в лицето на работата с жени и деца, пострадали от насилие чрез осигуряване на подкрепа, сигурна среда, защита на техните права, образование, възможности за икономическа независимост и социално включване, пред нас стоят и редица рискове, които застрашават устойчивостта на предоставяните услуги и функционирането на организацията като цяло.

Към публикацията

Дефиниции на езика на омразата

Фондация „Медийна демокрация” Автор: Орлин Спасов София, юли 2015 (последна редакция: 06.09.2015)

Към публикацията