Публикации

 
 

Лекции върху бедността като рисков фактор

Лекции на Росица Райчева и Петя Кабакчиева по проблемите на бедността в България, представени на срещата на НПО мрежата в Перник.

Към публикацията

Информационен материал за втората национална среща на НПО мрежата, 24-25 март, 2016 г., Перник

Бедността като рисков фактор за обществото в България Информационен материал за втората национална среща на НПО мрежата, 24-25 март, 2016 г., Перник

Към публикацията

Нормативна уредба на престъплението трафик на хора. Статистика. Обуславящият фактор - домашно насилие. Защита на жертвите. Превантивни мерки.

Изследване на Фондация "Джендър алтернативи", изготвено от д-р Иван Ранчев (Апелативен съд, гр.Пловдив)

Към публикацията

Становище на Фондация „Джендър алтернативи“ по повод на Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете

Настоящето Становище отразява сериозните законодателни пропуски във внесения в Министерски съвет Законопроект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. Становището е изготвено на 18.01.2016г. и е изпратено до съотвените институции.

Към публикацията

Разрези на бедността: Образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България

Доклад на Института за пазарна икономика

Към публикацията

Национална сигурност в България: Рискове до 2020-2025 година

Докладът обобщава резултатите от работата по проекта “Рискове за националната сигурност на България в следващите 10–15 години”. Проектът бе изпълнен от екип на РискМонитор, с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Към публикацията