Публикации

 
 

Лекции върху малцинствата като рискови фактори

Лекции на Люба Батенбергска и Маргарита Карамихова по проблемите на малцинствата в България, представени на срещата на НПО мрежата в Бургас.

Към публикацията

Лекции върху езика на омразата, ксенофобията и популизма като рискови фактори

Лекции на Ирина Недева и Юлиана Методиева по проблемите на ксенофобията, популизма и езика на омразата в България, представени на срещата на НПО мрежата в Пловдив.

Към публикацията

Лекции върху бедността като рисков фактор

Лекции на Росица Райчева и Петя Кабакчиева по проблемите на бедността в България, представени на срещата на НПО мрежата в Перник.

Към публикацията

Информационен материал за третата национална среща на НПО мрежата, 04-05 април, 2016 г., Бургас

Малцинства и рискове в България Информационен материал за третата национална среща на НПО мрежата, 04-05 април, 2016 г., Бургас

Към публикацията

Информационен материал за втората национална среща на НПО мрежата, 24-25 март, 2016 г., Перник

Бедността като рисков фактор за обществото в България Информационен материал за втората национална среща на НПО мрежата, 24-25 март, 2016 г., Перник

Към публикацията

Информационен материал за първата национална среща на НПО мрежата, 14-16 март, 2016 г., Пловдив

Езикът на омразата, ксенофобията и популизмът като рискови фактори в България

Към публикацията

Да се осигури безплатна ясла и детска градина за всички български деца

Петиция за Безплатна детска градина и ясла за всички български деца от "Рома - Лом " (член на мрежата)

Към публикацията

НПО, което си крие отчетите, сигурно има и други неща за криене

Интервю на Деян Кюранов, Център за либерални стратегии за вестник "Национална бизнес поща" - Стара Загора

Към публикацията

Интервю на Румяна Грозева, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (член на мрежата) за вестник „Национална бизнес поща” – Стара Загора

06 февруари 2016

Към публикацията

Is it possible to draw a clean line between forced and free choice prostitution? If not, are radical feminists right to describe prostitution as ‘sexual slavery’?

Through theories on the body, feminists managed to reveal a whole new universe shedding light on how the female body can be used as a site of submission and gaining control over women. They also showed how the body could be symbol of freedom and emancipation. Within these dichotomizing theories the prostitute’s body appears a contested terrain, deeply problematic as it allows for multiple readings all of them standing at opposite ends.

Към публикацията

How and why has the female body been constituted as a ‘repository for ideas’?

With the appearance of the feminist movement, women’s issues came to be articulated by women themselves, shedding into pieces “universal” believes and cultural norms that kept women silent centuries in a row. Feminists managed to reveal through the discourse on the female body a whole new universe, which has been historically operating hidden by patriarchal power and consumer habits as a source of submission and gaining control over women.

Към публикацията

В кадър: Не/възможното включване

Журналистката Мария Чернева беше гост в предаването “Денят започва”. “Няма еднозначен отговор за това има ли интеграция или няма”, каза журналистката. Тя разказа, че миналата година е приключило “Десетилетието по ромското включване”. След безславното приключване на тази декада е нормално да си зададем въпроса какво става сега. Няма дори елементарно изследване за ромската общност, няма точна представа за това докъде е стигнало включването, има ли политики, те работят ли като хората. За това Чернева е направила свое собствено изследване. “Няма едно място или две места даже, в които да отидеш, да снимаш и те да бъдат представителна извадка”, обясни журналистката.

Към публикацията

Не/възможното включване. Обречена ли е интеграцията?

Дискусия в студиото на “Денят започва”, БНТ, 17 март 2016:„Не/възможното включване”. Обречена ли е интеграцията? Открихме ли път към друма на ромския етнос? Кои са добрите примери, заради които интеграцията все пак изглежда възможна?

Към публикацията

Не/възможното включване

Документална поредица на журналистката Мария Чернева, посветена на ромската интеграция.

Към публикацията

Второ българско Възраждане – живеем го

Един от признаците на новото българско Възраждане е самопожертвувателната, много човешка и много ефективна работа на десетки не софийски не правителствени организации. Деян Кюранов, "Второ българско Възраждане - живеем го!"

Към публикацията

Работата на неправителствените организации в страната - стереотипи срещу страстта да помогнеш

В Пловдив се състоя първата среща на неправителствени организации, които работят устойчиво извън столицата в рискови области като бедност, насилие, малцинства, бежанци. Ден по-късно част от участниците споделиха своите мнения и коментари в предаването на БНР „Хоризонт до обед“.

Към публикацията

Представяне на Фондация „Джендър алтернативи“, преглед на рисковете и предизвикателствата, които стоят пред организацията и нейните целеви групи

Независимо, че екипът на Фондация "ДА" ежедневно се изправя пред редица предизвикателства, свързани с борбата срещу насилието, основано на пола в лицето на работата с жени и деца, пострадали от насилие чрез осигуряване на подкрепа, сигурна среда, защита на техните права, образование, възможности за икономическа независимост и социално включване, пред нас стоят и редица рискове, които застрашават устойчивостта на предоставяните услуги и функционирането на организацията като цяло.

Към публикацията

Дефиниции на езика на омразата

Фондация „Медийна демокрация” Автор: Орлин Спасов София, юли 2015 (последна редакция: 06.09.2015)

Към публикацията

Доклад от Фондация „Джендър алтернативи“ пред ООН (22-ра сесия) по въпросите за половата равнопоставеност, сексуалното насилие и сексуалното образование

This submission has been prepared by Gender Alternatives Foundation and the Sexual Rights Initiative. It draws attention to the lack of a legislative framework in Bulgaria on gender equality and domestic violence, including rape.

Към публикацията

Нормативна уредба на престъплението трафик на хора. Статистика. Обуславящият фактор - домашно насилие. Защита на жертвите. Превантивни мерки.

Изследване на Фондация "Джендър алтернативи", изготвено от д-р Иван Ранчев (Апелативен съд, гр.Пловдив)

Към публикацията

Жени, търсещи убежище в България: аспекти на молбите за закрила, свързани с пола

Изследване

Към публикацията

Становище на Фондация „Джендър алтернативи“ по повод на Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете

Настоящето Становище отразява сериозните законодателни пропуски във внесения в Министерски съвет Законопроект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. Становището е изготвено на 18.01.2016г. и е изпратено до съотвените институции.

Към публикацията

Психология на оценката

За двойките с любов....или психология на оценката Инж. Калина Христова – Изпълнителен директор на ИКО - Габрово /Институт по качество в образованието, към Фондация "Европейски център за иновации,образование, наука и култура"

Към публикацията

Образование

Рискове в образоветелна среда. Техники са справяне с липсата на мотивация у учениците. Мястото на Управлението на риска в училищната стратегия

Към публикацията

Разрези на бедността: Образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България

Доклад на Института за пазарна икономика

Към публикацията

Национална сигурност в България: Рискове до 2020-2025 година

Докладът обобщава резултатите от работата по проекта “Рискове за националната сигурност на България в следващите 10–15 години”. Проектът бе изпълнен от екип на РискМонитор, с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Към публикацията