Жени, търсещи убежище в България: аспекти на молбите за закрила, свързани с пола

 
 

Средно 1/3 от всички лица, потърсили международна закрила/ убежище в страните-членки на Европейския съюз, са жени. Търсещите убежище жени са били  принудени  да  напуснат  държавите  си  на  произход  поради  сексуално насилие, изтезание и други форми на нарушения на човешките им права. Жените и другите лица, търсещи убежище от преследване, свързано с пола, следва да имат правото  на  справедлива  процедура за предоставяне  на  международен  статут, която не накърнява тяхното достойнство.
Пълният текст на публикацията можете да намерите тук:

Прикачени файлове

Няма прикачени файлове към тази публикация
 
 

Коментари

 
Няма публикувани коментари все ощеНапишете Вашия коментар:

* Само регистрирани потребители могат да коментират