Дейности

 
 

Основна цел на проекта „НПО мрежата за анализ на обществени рискове“ е да създаде връзки между местни НПО в България със специфично регионално знание и да изгради мрежа за анализ на съчетанието от основните наднационални, национални и регионални рискове, за да дава задълбочено местно знание за основните рискове в различните региони, което да служи за формулирането на публични политики.

След подбор на потенциални участници и срещи с тях, проектът предвижда срещи с окончателния състав на НПО мрежата по трите основни теми:

 

I. „Езикът на омраза, ксенофобията и популизмът като рискови фактори в България“  

Първата национална среща се проведе на 14-15 март, 2016г. в град Пловдив и беше официално откриване на новосъздадената мрежа.

Увеличеното използване на езика на омразата, задълбочаването на ксенофобията и нарастването на дела на популизма сред начините за правене на политика през последните години са рискове с местни и регионални особености. Панелисти на срещата с водещ Деян Кюрянов, Център за Либерални Стратегии бяха 

- Антоанета Приматарова, Център за либерални стратегии (изказването можете да чуете тук), 

- Рада Еленкова, НПО Джендър Алтернативи, 

- Ирина Недева, журналист, програма Хоризонт, Българско национално радио (изказването можете да чуете тук). 

- Юлияна Методиева, правозащитник, Маргиналия (изказването можете да чуете тук:)

 

II. „Бедността като рисков фактор в България

Втората национална среща на мрежата се проведе на 24-25 март 2016г. в град Пeрник.

В различните региони бедността прибавя специфични рискове пред икономическото развитие, политическата система, демократичните процеси, националната сигурност на страната ни и пред развитието на интеграцията в Европейския съюз. Лектори в дискусията с водещ Мила Минева, Център за либерални стратегии бяха

- Росица Райчева - член на Фондация за реформа в местното самоуправление (изказването можете да чуете тук)

- доц.Петя Кабакчиева - ръководител на Катедра „Социология“ към СУ „Св. Кл. Охридски“, специалист по неравенство и бедност (изказването можете да чуете тук).

III. Малцинства и рискове в България“ 

Третата среща на НПО мрежа за анализ на обществени рискове се проведе на 4 и 5 април 2016г. в град Бургас.

Проблемите на малцинствата и интеграцията са многократно анализирани и дискутирани. Нова динамика и проблематичност на темата придават политическата, икономическата или гео-стратегическата гледна точка към развитието на обществените процеси. Напоследък мисленето за малцинствата е изострено от проблемите с бежанците, които се възприемат като рисков фактор от първа величина за България. По темата говориха:

- Люба Батембергска  - член на фондация  „Старт за ефективни граждански инициативи“, с практически опит в ромските проблеми (изказването можете да чуете тук)
 

- Маргарита Карамихова  -  професор във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, антрополог, специалист по  миграция и малцинства (изказването можете да чуете тук).