Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” - Пловдив

 
 

За организацията

Фондация “Национален алианс за работа с доброволци”/НАРД/ е учредена в Пловдив през май 2000 година, като организация в обществена полза. Мисията на НАРД е да утвърди доброволческите традиции в България и да промени нагласите на общността към доброволния труд чрез организирането на различни инициативи, въвличащи максимален брой хора от общността и популяризиращи ценностите на доброволчеството.
Стратегически цели на НАРД :
◾Да популяризира доброволчеството като форма на гражданско участие и неформално учене;
◾Да партнира на местните власти в реализирането на местната социална и младежка политика;
◾Да съдейства за законодателно уреждане на условията и формите за полагане на доброволен труд в България
◾Да развива социални услуги за превенция и реинтеграция за деца и хора в риск и подкрепа на техните семейства
◾Да повишава обществената информираност и чувствителност по проблемите на изоставянето и институционализацията
◾Да развива и подкрепя социалното предприемачество и други модели за подкрепа на хора в риск
◾Създаване и подкрепа наМрежа от Центрове за работа с доброволци

Към март 2015 г. НАРД обединява в мрежа 50 Центъра за работа с доброволци /ЦРД/ на територията на над 20 области в страната.

Профил на организациите, домакинстващи Центрове за работа с доброволци, част от мрежата на НАРД: НПО-та, Болнични заведения, Центрове за обществена подкрепа, Училища, Университети, Читалища, Библиотеки, Общини, Търговски предприятия.

Фондация НАРД е член на няколко големи мрежи, обединяващи организации, работещи в сферата на детско и младежко участие и гражданска активност:

– Национална мрежа на децата /НМД България/

– Национален алианс за социална отговорност /НАСО/

– Форум Гражданско участие /ФГУ/

– Младежки форум за партньорство с местната власт, Пловдив

– Европейски доброволчески център (CEV)

– Евродеск
Информация за контакт

Лице за контакт Ренета Венева
Град Пловдив
Адрес НАРД – централен офис Пловдив 4000 Ул.”Петко Каравелов” № 28 А /на гърба на Музей Съединение и Музей Археологичен/
Телефон 032/62 51 97
Емайл rveneva@navabg.com
Сайт http://navabg.com/

Автори