Фондация „Старт за ефективни граждански инициативи“ С.Е.Г.А. – София

 
 

За организацията

Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ работи за изграждане на капацитет на различни нива, промяна на нагласи и подобряване на политики за социално включване на общности в неравностойно положение.

Фондация “С.Е.Г.А. – Старт за Ефективни Граждански Алтернативи” е организация, регистрирана през 1995 г. съгласно Закона за лицата и семейството и пререгистрирана през 2003 г. съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организация, работеща в обществена полза.

С.Е.Г.А. работи по конкретни програми, финансирани от: Европейски социален фонд, Фондация “Чарлз Стюарт Мот”, Програма “Местни власти и неправителствени актьори” , Програма “Основни права и гражданство” към Европейската комисия, холандската организация за международно развитие и сътрудничество “ ОКСФАМ – НОВИБ”, “Уестминстърската фондация за демокрация” (Великобритания), “ФАР-Лиен”, “ФАР-Демокрация” (Брюксел), “Джърман Маршъл Фонд”, Програма МАТРА на правителството на кралство Холандия.Информация за контакт

Лице за контакт Люба Батембергска
Град София
Адрес ул. Княз Борис I, №85, ет.1 гр. София 1000
Телефон 359 2/ 988 36 39
Емайл l_batembergska@yahoo.com
Сайт http://cega.bg/

Автори