Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)– София

 
 

За организацията

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация.

Мисията на ФРМС е да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации в местното самоуправление, да действа като посредник и да изгражда широка мрежа от вътрешни и международни партньорства.

За 20 години Фондацията успешно се утвърди на национално ниво. До днес тя успешно е реализирала редица проекти и програми, с които спомага за развитието на развитието на местната демокрация и за повишаване на гражданското участие в местното самоуправление.Информация за контакт

Лице за контакт Росица Райчева
Град София
Адрес ж.к. "Младост 1" ул. "Йерусалим" бл. 51 Бизнес-сграда, офис 2 гр. София - 1784
Телефон (02) 976 89 89
Емайл rraycheva@flgr.bg
Сайт http://www.flgr.bg/

Автори