Фондация „Рома – Лом”

 
 

За организацията

Фондация "Рома-Лом" е организация с идеална цел, регистрирана в България през ноември 1996 г. по Закона за лицата и семействата, която работи за овластяване и подобряване на социалната еманципация на групите в неравностойно положение в региона на Северозападна България, със специално внимание към развитието на ромската общност.

Фондация "Рома-Лом" е създадена от група съмишленици от ромската общност в Лом, които в продължение на две години са работили като неформална група. През този период (1995 - 1996) групата е реализирала два проекта: първият е свързан с подобряването на инфраструктурата в един от ромските квартали в град Лом, а вторият с ремонтирането на покрива на едно от основните училища в Лом, намиращо се в ромския квартал Младеново.

Учредители на организацията са настоящият председател Николай Кирилов и Дияна Ангелова, Цветанка Павлова, Асен Славчев и Васил Кирилов, те формират и първоначалния основен екип за изпълнение на програмите. Постепенно с разширяването на дейностите към основния екип се включват още координатори и доброволци - мотивирани младежи и девойки от общността. При осъществяването на кампании и конкретните програмни дейности, фондацията ползва услугите на около 120-150 доброволци от четирите ромски квартала.

От 03 юни 2002 Фондация "Рома-Лом" е регистрирана по новия Закон за Юридически лица с Нестопанска Цел (ЗЮЛНЗ).

Новият управителен съвет на фондацията е съставен от шест човека с висок капацитет и богат опит в работата на неправителствения сектор.

Новите членове на управителния съвет, помагат за осъществяването на дейности от различни области: застъпничество и лобиране, международни контакти, повишаване на капацитета на екипа за стратегическо планиране, наблюдение и оценка и развитие на местни неправителствени организации.Информация за контакт

Лице за контакт Николай Кирилов
Град София
Адрес ул. "Неофит Бозвели" 4 гр. Лом 3600 България
Телефон 0971/77449
Емайл roma-lom@roma-lom.org
Сайт http://www.roma-lom.org/

Автори