Сдружение „Свободен младежки център" - Видин

 
 

За организацията

Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Видин и Северозападна България като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и в общественополезни дейности. .Информация за контакт

Лице за контакт Николай Цолов
Град Видин
Адрес 3700 Видин, ПК 19. ул. Акад.Стефан Младенов 11, ет.2.
Телефон 094/601983,
Емайл ntsolov@fyc-vidin.org
Сайт htt//www.fyc-vidin.org/home.html

Автори