Фондация „Подкрепа за реализация” - Видин

 
 

За организацията

Фондация "Подкрепа за реализация" е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията ни е да подпомагаме успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата ни цел – дасъздаваме условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите ни групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Регистрации и Лицензи

От 2004 г. организацията е вписана в Регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социалните услуги: социален асистент, домашен помощник, център за социална рехабилитация и интеграция, обществена трапезария

2007 г. Фондацията получи и Лиценз за работа с деца с увреждания от Държавна Агенция „Закрила на детето” за предоставяне на следните социални услуги за деца: социален асистент, домашен помощник, център за социална рехабилитация и интеграция.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.Информация за контакт

Лице за контакт Емилия Йосифова
Град Видин
Адрес Видин 3700, ул. "Баба Вида" №11 (бившето Епархийско училище на ул. "Иван Срацимир", част от комплекса на Видинска Св. Митрополия
Телефон +359 893 606 406
Емайл emi-an@abv.bg
Сайт http://www.fprvidin.org/

Автори