Сдружение „Свят без граници” – Стара Загора

 
 

За организацията


Основна мисия на сдружение "Свят без граници" е формиране на общност от прогресивно мислещи млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество.

Нашата визия:

Визията на сдружение "Свят без граници" е основана на схващането, че ромите трябва да бъдат овластена група, която има своето място и участва наравно с всички други социални групи в обществото.

Нашите основни цели:

Подпомагане и личностно изграждане и развитие на ромите като свободни личности, обогатяване на знанията на младите в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовната област, държавното, стопанско управление и други области на науката, културата, образованието и изкуството.

Популяризиране на висшето и средно образование сред ромската етническа общност.

Овластяване на ромската общност чрез извеждането на ромите от положението на жертва и консуматорство.

Реализиране на практически програми и проекти за промяна на ромската общност и превръщането им в заинтересована и граждански активна страна, която знае пред какво я изправят гражданските й права и отговорности.

Защо сме уникални?

Уникалността на подходите, методите, проектите и програмите, които реализира сдружение "Свят без граници" се дължи на факта, че са изработени и се изпълняват от ромски експерти, ромски професионалисти и ромски парапрофесионалисти директно в общността.

Предмет на дейност:

Подготовка и реализиране на практически програми и проекти.

Сътрудничество с други юридически и физически лица.

Организиране и провеждане на обучителни курсове и семинари.

Организиране на срещи и конференции за обмяна на опит с други младежки организации.

Стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност, посочен по-горе, като приходите се използват за постигане на определените цели и задачи.

Принципи на работа:

Прозрачност.

Експертност.

Отговорност.

Толерантност.

Коректност.

Екипност.

Качествено изпълнение на поставените задачи.Информация за контакт

Лице за контакт Ганчо Илиев
Град Стара Загора
Адрес Стара Загора 6004, улица “Хаджи Димитър Асенов” № 96, ап.13
Телефон 042/259483,
Емайл veselrom@abv.bg
Сайт http://www.sviatbezgranici.org/

Автори