Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора

 
 

За организацията

Основните дейности на АРИР – Стара Загора са свързани с:

Икономически проучвания и анализи на регион Стара Загора, разработване и реализиране на икономически стратегии;

Разработване и реализиране на проекти за решаване на обществено значими проблеми чрез мобилизиране на местни ресурси и привличане на външни ресурси;

Предоставяне на консултантски, информационни и офис услуги на МСП, общински и държавни институции, неправителствени организации; съдействие при търсене на финансиране и установяване на делови контакти;

Организиране на обучение и преквалификация в съответствие с потребностите на икономическото развитие;

Организиране на срещи, изложби и панаири за популяризиране на местния бизнес и съдействие за участие в търговски изложения и бизнес-форуми в страната и чужбина.Информация за контакт

Лице за контакт Румяна Грозева
Град Стара Загора
Адрес Стара Загора 6000 бул. Генерал Столетов 127
Телефон (042) 605007,
Емайл rumyana@szeda.eu
Сайт http://www.szeda.eu/bg/

Автори