Регионален център за икономическо развитие – Сливен

 
 

За организацията

Регионалният център за икономическо развитие /РЦИР/ е неправителствена организация, учредена през 1998 г. и регистрирана в обществена полза. Основната цел на фондацията е да подпомага утвърждаването на малки и средни предприятия (МСП), развитието на семеен бизнес, разработване и укрепване на регионални механизми за икономическо развитие, професионално обучение, посредничество по осигуряване на заетост, посредничество между местните общности, разрешаване на бизнeс спорове и др.
Основните ни дейности :
• ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

• БИЗНЕС ИНКУБАТОР

• ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ И МЕСТНИ ПРОЕКТИ

• Управление на човешките ресурси, медиация, доброволчески мениджмънт, активно поведение на пазара на труда, психологическо подпомагане и консултиране

• Подкрепа на местните браншови структури и гилдии

• Посредническа дейност по наемане на работа за България с лиценз № 712/ 13.04.2007 на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

• Организиране на конференции, семинари, изложения, презентации на фирми и програмиИнформация за контакт

Лице за контакт Жулиета Николова
Град Сливен
Адрес гр.Сливен ул."Д.Пехливанов" 3а
Телефон 044/ 623 747
Емайл julieta@gbg.bg
Сайт http://www.redc-sliven.org/

Автори