Програма за работа по закона за Защита от домашното насилие на Районен съд-Пловдив, ОД на МВР-Пловдив и фондация "Джендър алтернативи"

 
 

Настоящата програма е добър пример за междуинституционално сътрудничество и коордниация. Тя отразява различните гледни точки на професионалистите, работещи в сферата на защитата правата на пострадали от домашно насилие. Документът може да се намери тук: www.genderalternatives.org


 

Сподели в: