Годишен доклад за наблюдение на границите през 2014 г.

 
 

Годишен доклад за наблюдение на границите през 2014 г.

България е една от първите държави в Централна Европа, подписала през 2004 г. официално споразумение между граничната полиция и Български хелзинкски комитет, чрез което формално бе уреден реда за извършване на наблюдение на границите досежно достъпа до територия на бежанците. През април 2010 г. споразумението бе разширено в тристранен меморандум за сътрудничество, подписан от Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР, Български хелзинкски комитет и Службата на Върховният комисар за бежанците на ООН (ВКБООН)1. Меморандумът разписа допълнителни механизми за координация и сътрудничество при осъществяване на граничния мониторинг, целящи най-вече да осигурят спазването на принципа за забрана на връщането (non-refoulement). Понастоящем това сътрудничество представлява най-важното национално постижение по отношение защитата на лицата, нуждаещи се от международна закрила и установяването на основните правни и практически мерки за гарантиране на техния достъп до територия и процедура.
Наблюдението на границите за достъп до международна закрила през 2014 г. се осъществи на базата този меморандум за сътрудничество.


 

Сподели в: