Библиотека

 
 

Програма за работа по закона за Защита от домашното насилие на Районен съд-Пловдив, ОД на МВР-Пловдив и фондация "Джендър алтернативи"

Институт отворено общество. Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2014

ИПИ 2016. Разрези на бедността - образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България

Отразяването на ЛГБТ в българските онлайн медии: преобладаващо стереотипизиращо и хомофобско

Защо българският парламент толерира расистка реч?

БХК 2014. Правата на човека в България

ИПИ 2014. Бедност и неравенство в България

ИПИ 2014. Европа 2020 – Бедността в България. Инфо портал

Информация за бежанците и търсещите закрила

Годишен доклад за наблюдение на границите през 2014 г.

Неправителствени организации - Европа / част 1