Фондация „Джендър Алтернативи” - Пловдив

 
 

За организацията

Фондация „ Джендър Алтернативи ” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, със следните цели:

Подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната чрез реализиране на равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и на различните етноси в публичния и частния сектор;

Насърчаване активното участие на младите хора в обществения живот чрез защита и популяризиране на техните права;
Провеждане на изследвания във всички сфери на публичния и частния живот по въпроси, свързани със социалния пол (джендър изследвания);
Подкрепа на хора в затруднена социална и икономическа ситуация, лица пострадали от насилие и дискриминация и тези, които имат нужда от подкрепа, за да преодолеят риска от социална изолация;
Застъпничество за утвърждаване на универсалните и европейски стандарти за правата на човека и общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма.Информация за контакт

Лице за контакт Милена Кадиева
Град Пловдив
Адрес ул. „4 януари” №38, вх. „В”, ет. 2, ап. 3 Пловдив 4000
Телефон 0879 26 01 01
Емайл office@genderalternatives.org
Сайт http://www.genderalternatives.org/index.php/bg/